- Your Source for Stuffed Animals and Plush Toys 7.8" Nyanko Sensei Plush | Plushie Paradise - Your Source for Stuffed Animals and Plush Toys