- Your Source for Stuffed Animals and Plush Toys 12" Gatomon Tailmon Digimon Plush | Plushie Paradise - Your Source for Stuffed Animals and Plush Toys